Häiriöilmoitus
1/4

Menettelyohjeet, kun asumisviihtyvyys kärsii

Julilla asumisviihtyvyyden ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeää ja vastuu siitä on kaikilla meillä. Mukava asumistunnelma luodaan yhteisillä pelisäännöillä ja naapureiden huomioimisella. Vastuu kiinteistön alueella tapahtuvista asioista on kaikilla asukkailla. Asukkaita kehotetaan ilmoittamaan havaitsemastaan ilkivallasta ja järjestyshäiriöistä vuokranantajalle.

  1. 1. Pyri paikantamaan häiriönlähde.
  2. 2. Suosittelemme, että asia kannattaa ottaa naapurin kanssa puheeksi rauhallisesti ja esimerkiksi seuraavana päivänä, kun tilanne on rauhoittunut. Nimettömänä toiminen tai muu epäkunnioittava käytös, esimerkiksi anonyymit laput, eivät ole suositeltava tapa toimia, eivätkä ne johda koskaan tilanteen ratkaisuun.
  3. 3. Vakavissa häiriötilanteissa, omaa tai muiden asukkaiden turvallisuutta tai rikollista toimintaa epäillessä, tulee olla yhteydessä virkavaltaan.
  4. 4. Merkitsethän ilmoitukseen mahdollisimman tarkasti mitä, missä ja milloin on tapahtunut.
  5. 5. Kirjalliseen varoitukseen voidaan edetä, kun vuokranantajalle on toimitettu allekirjoitettu häiriöilmoitus vähintää kahdelta eri lähinaapurilta. Molempien lähinaapureiden kirjallinen häiriöilmoitus tulee koskea samaa häiriön aiheuttajaa.
  6. 6. Kahden erillisen häiriöilmoituksen jälkeen vuokranantaja toimittaa häiriön aiheuttajalle kirjallisen varoituksen sähköpostitse ja postitse.

Huomioithan myös että vuokranantaja ei ryhdy toimenpiteisiin, mikäli häiriön tuottaminen on vähäistä ja lyhytaikaista tai mikäli ilmoittajia on vain yksi. Puhelimitse tehtyjä ilmoituksia ei huomioida. Sama koskee nimettöminä tehtyjä ilmoituksia. Häiriön toistuessa, teethän uuden häiriöilmoituksen.

Näiden menettelyohjeiden tarkoituksena on turvata kummankin osapuolen oikeudet vuokralaisena.

Seuraava